Chuyển khẩu hàng hóa là gì? Quy định về kinh doanh và thủ tục hải quan

Post by : Phương Mai

Hiện nay, chuyển khẩu là một trong những hình thức kinh doanh khá phát triển. Vậy chuyển khẩu hàng hóa là gì? Quy định về kinh doanh và thủ tục hải quan như thế nào? Trong bài viết này HB Logistics sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề này, đừng bỏ lỡ nhé!

Chuyển khẩu hàng hóa là gì?

Chuyển khẩu hàng hóa là hình thức mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ khác, ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tức là, hoạt động chuyển khẩu không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam cũng không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Các hình thức chuyển khẩu hàng hóa phổ biến nay

Theo quy định của luật thương mại 2005, chuyển khẩu hàng hóa cần phải thực hiện theo các hình thức sau đây:

  • Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam.
  • Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam. 
  • Hàng hóa được vận chuyển từ nước nhập khẩu đến nước xuất khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam. Hàng hóa được đưa vào khu vực trung chuyển hàng hóa, kho ngoại quan tại cảng Việt Nam. Nhưng không làm thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Việt Nam.

Quy định về kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

Theo điều 43 luật quản lý Ngoại Thương 2017 quy định:

1. Thương nhân kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép chuyển khẩu hàng hóa, trừ trường hợp việc chuyển khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam.

2. Thương nhân chỉ phải làm thủ tục chuyển khẩu tại cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Hàng hóa chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam chịu sự giám sát của cơ quan hải quan cho tới khi thực xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.(1)

Quy định thủ tục hải quan

Theo điều 89 Thông tư 38/2015/TT- BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu như sau:

1. Hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam thì không phải làm thủ tục hải quan.

2. Hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, có đưa vào khu vực kho bãi thuộc các cảng biển Việt Nam (không đưa vào kho ngoại quan, không đưa vào khu vực trung chuyển hàng hoá), thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan thực hiện như sau:

a) Trách nhiệm của thương nhân:

Nộp cho Chi cục Hải quan nơi có hàng hóa nhập khẩu chuyển khẩu 01 bộ hồ sơ gồm:

a.1) Văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa theo mẫu số 22/CKHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;

a.2) Vận tải đơn hàng nhập khẩu: 01 bản chụp.

b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu:

b.1) Tiếp nhận, kiểm tra bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu chuyển khẩu;

b.2) Xác nhận nhập khẩu và ký tên, đóng dấu công chức trên công văn đề nghị của doanh nghiệp;

b.3) Giám sát và theo dõi lô hàng chuyển khẩu cho đến khi xuất ra khỏi Việt Nam;

b.4) Sau khi hàng hóa xếp lên phương tiện, công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa;

b.5) Trường hợp hàng hóa chuyển khẩu xuất qua cửa khẩu khác với cửa khẩu nhập nhưng cùng trong hệ thống khu vực cảng biển thuộc địa bàn giám sát của Cục Hải quan thì sau khi hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất, công chức hải quan giám sát xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa; việc giám sát hàng hóa đưa ra, đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư này;

b.6) Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện lô hàng chuyển khẩu có dấu hiệu vi phạm thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quyết định kiểm tra thực tế và xử lý theo quy định.

c) Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu phải được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Chi cục Hải quan cửa khẩu hoàn thành việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.

3. Hàng hoá được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam thì làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam.

4. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại cửa khẩu nhập.

5. Hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu thuộc đối tượng được miễn kiểm tra. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Điều 29 Thông tư này.(2)

Hướng dẫn của chính phủ về chuyển khẩu hàng hóa

Tại điều 18 nghị định 69/2018/NĐ - CP hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo quy định sau:

a) Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu tự động, Giấy phép nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. Trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu.

b) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu của Bộ Công Thương.

2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

3. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do doanh nghiệp ký với thương nhân nước ngoài. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng,

4. Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu phải được đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam tại cùng một khu vực cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ khi đưa vào Việt Nam cho tới khi được đưa ra khỏi Việt Nam.

5. Việc thanh toán tiền hàng kinh doanh chuyển khẩu phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.(3)

Trên đây là toàn bộ thông tin quy định pháp luật liên quan đến việc kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa, do HB Logistics tổng hợp và chia sẻ đến Quý bạn đọc. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về hình thức kinh doanh này, hãy liên hệ với HB Logistics qua các thông tin dưới đây để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi tư vấn, giải đáp tận tình nhé!

Nguồn tham khảo

(1). Luatvietnam. Luật Quản lý ngoại thương 2017, Luật số 05/2017/QH14

https://luatvietnam.vn/ngoai-giao/luat-quan-ly-ngoai-thuong-115514-d1.html

Ngày tham khảo: 24/12/2022

(2). Luatvietnam. Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng xuất, nhập khẩu

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-38-2015-tt-btc-bo-tai-chinh-93460-d1.html

Ngày tham khảo: 24/12/2022

(3). Luatvietnam. Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-69-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-quan-ly-ngoai-thuong-163176-d1.html

Ngày tham khảo: 24/12/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI H&B LOGISTICS

Address: Lô đất CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, Xã Tân Lập,

Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Hotline: 0983 038 668                              

Phone: 0221 221 6868

Email: sales1@kholanhhb.com.vn        

Website: hblogistics.com.vn

Phương Mai

Tôi là Nguyễn Phương Mai content marketing của H&B Logistics - Phụ trách phát triển nội dung website: hblogistics.com.vn. Với tầm nhìn và sứ mệnh xây dựng website trở thành một trang dịch vụ số 1 Việt Nam về mảng Cho Thuê Kho Lạnh, Dich vụ Hải Quan, Logistics... Mang đến những dịch vụ chất lượng vượt trội giá cả cạnh tranh nhất cho các doanh nghiệp. Kết hợp phát triển kênh Blog H&B Logistics cung cấp nhiều giá trị kiến thức.

Hotline: 0983 038 668
Nhắn tin Facebook Zalo: 0983.038.668